جستجو :
جستجو

مشاوره شیردهی :

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

مشاورین شيردهي درراستاي ترويج تغذيه باشيرمادرفعاليتهاي خاصي رابعهده دارندكه برخي از انها عبارتند از:

رفع مشكلات شيردهي مادران  –  آموزش علمي وعملي درمورد روش صحيح شيردهي  –  آموزش مزاياي شيرمادر و مضرات شيرمصنوعي  –  آموزش مراقبتهاي لازم در دوران شيردهي جهت مادر وكودك  –  آموزش روشهاي مختلف شيردهي در مورد شيرخواراني كه قدرت مكيدن ندارند –  آموزش نحوه دوشيدن شيرو طرز نگهداري شيردوشيده شده  –  آموزش برقراري مجدد شير ، درمادراني كه بهردليل شيردهي آنها براي مدتي قطع گرديده است  –  ايجادانگيزه درمادرجهت تغذيه شيرخوارباشيرخود وعدم استفاده ازشيرمصنوعي

ارسال شده در مشاوره, مشاوره شیردهی