جستجو :
جستجو

مشاوره قبل از بارداری :

سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

با توجه با اهمیت مشاوره پیش از بارداری ، کارشناسان بر این باورند که برای هر بارداری باید لزوماً برنامه ریزی شود سلامت زوجین باید بررسی شود توصیه های لازم به داشتن زندگی مناسب به آنان ارائه گردد متخصصین بر این باروند که حداقل زمان برای انجام مشاوره ۳ ماه قبل از بارداری است.    

مشاوره قبل از بارداری

 

مشاوره

   

هدف از انجام مشاوره قبل از بارداری :

۱- حفظ و ارتقاء سطح سلامت مادر در طی دوران بارداری – زایمان و پس از زایمان ( پشگیری از مرگ و میر مادران و عوارض ناشی از باروری ) ۲- تولد کودک سالم ( پیشگیری از ناهنجاریهای جنین ) ۳- پیشگیری از ز