جستجو :
جستجو

سرکار خانم مهرنوش مطیعی

سرکار خانم مهرنوش مطیعی

خانم مهرنوش مطیعی:

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عضو وابسته انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران ( ISRM  )
  • عضو ادیتوریال بورد مجله بین المللی باروری و ناباروری پژوهشگاه رویان ( International Journal  Fertility & Infertility )
  • عضو جمعیت مامایی استان اصفهانعضو انجمن علمی مامایی ایران
  • عضو هیئت مؤسسین مرکز مشاوره مامایی مهرمادر اصفهان
  • پژوهشگر در زمینه ناباروری (پژوهشگاه رویان)
  • همکاری با بانک خون بند ناف ( پژوهشگاه رویان)
  • همکاری با مرکز باروری و ناباروری اصفهان (IFIC)
  • همکاری با انجمن سلامت روان(NGO)
  • فعالیت در زمینه مشاوره ناباروری زوجین
  • فعالیت در زمینه مشاوره اختلالات و ناتوانیهای جنسی زوجین
  • فعالیت در زمینه مشاوره تعیین جنسیت قبل از بارداری
  • سابقه همکاری آموزشی با دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
  • سابقه افتتاح و برگزاری کلاس های آموزشی دوران بارداری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

insta