جستجو :
جستجو

روش های کاهش درد زایمان

شنبه 23 آوریل 2016

روش های کاهش درد زایمان

 

  • روش های دارویی
  • روش های غیر دارویی

   روش های دارویی   داروهای موضعی – بیحسی ناحیه ای و بیهوشی – روش اپی دورال -سایر روشهای بیحسی ناحیه ای   داروهای سیستمیک – اپوئيدها -مسکن ها و آرام بخش ها   داروهای ضد درد تنفسی    روش های غیر دارویی   روشهايي كه گيرنده هاي حسي محيطي را فعال مي سازند:  

  • حرارت و سرماي سطحي
  • غوطه خوردن درآب هنگام ليبر و زايمان
  • لمس و ماساژ
  • طب سوزني
  • تحريك الكتريكي اعصاب عبور كننده از پوست
  • تزريق داخل جلدي آب استريل
  • آروماتراپي

&