مرکز مشاورهبارداریمهرمادر اصفهان

_

مهشید فرید

کارشناس مامایی 

 • مسئول فنی مهرمادراصفهان
 • سابقه۲سال درمرکز بهداشتی ودرمانی ،افزایش آمارکنترل تنظیم خانواده وIUDدرسال ۱۳۷۱
 • سابقه ۲.۵ سال درکلینیک باروری وناباروری
 • سابقه ۳سال ویزیت زنان در درمانگاه زهرای مرضیه
 • سابقه راه اندازی کلاس مادران باردارو برگزاری این کلاسها در بیمارستان حجتیه
 • راه اندازی کلاس مادران بارداروبرگزاری آن دربیمارستان زهرای مرضیه به مدت یکسال
 • سابقه تجهیز زایشگاه زهرای مرضیه به مدت یکسال جهت تامین فرآیند زایمان
 • فیزیولوژیک درشهر اصفهان
 • سابقه ۷ماه مسئول زایشگاه وکاهش آمار سزارین
 • فعالیت های خیر خواهانه درراستای سلامت مادران وزنان جامعه با گروه خیرین وشورای شهر اصفهان
 • عضویت درجمعیت مامایی اصفهان
 • عضویت درانجمن علمی ایران

با ما در تماس باشید

لطفا صبر کنید
 • شعارسازمان بهداشت جهانیWHOسال ۲۰۱۵ ( پنجـم مـاه مـی – ۱۵ اردیبهشـت)
  روز جهانی ماما : اکنون دنیا بیش از هر زمانی به ماما نیاز دارد.
 • پیشبرد اهداف والای مرکز مشاوره مامایی مهرمادر با محوریت بیمار و بر اساس رعایت اصول اخلاقی است.
 • مادر سالم ، نوزاد سالم و سلامت خانواده در گرو اندیشه وعملکرد قوی مرکز مشاوره مامایی مهرمادراست.

آدرس : اصفهان – میدان آزادی ، چهارباغ بالا، مجتمع ماکان ۲، طبقه دوم مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی مهر مادر
تلفن تماس : ۳۶۲۰۵۶۳۹-۰۳۱
شماره همراه : ۰۹۱۳۵۸۸۹۷۲۹
پست الکترونیک : [email protected]
اینستاگرام : @mahshidfarid_mehremadar