اثر تاریکی ونور در باروری

سعی کنید هنگام خواب شبانه خود در تاریکی مطلق بخوابید.چون با تاریکی شب ملاتونین آزاد شده از غده پینه آل درخون بالا می رودوهیپو تالاموس عملکرد درستی را می تواند داشته باشد.

هیپوتالاموس یکی از مهمترین غدد درون ریزبوده که هموستاز کلی بدن ما را مانند فشار خون  دمای بدن وبسیاری موارد دیگر راتنظیم می کند .بنابراین اگر هیپوتالاموس  ملاتونین کافی دریافت نکند نمی تواند از سیستم هورمونی ما بخوبی پشتیبانی کند.

محققان کلینیکال دریافتند که خوابیدن در غیاب نور می تواند:

باعث افزایش ترشحات مخاط در طول تخمک گذاری

سیکل های بسیار کوتاه وبسیار طولانی را به فاصله ۲۷-۳۱تنظیم می کند.

کمک به افزایش تخمک گذاری می نماید.

علایم سندرم پیش از قاعدگی را کاهش می دهد.

سطح هورمون FSH را نرمال می کند.

سطح پروژسترون را برای نگهداری فاز دوم سیکل بالا می برد

لکه بینی بین سیکل را کاهش می دهد.

پس سعی کنی وسایل الکترونیکی را یک ساعت قبل از خواب وچراغ های بالای سر خودر ا خاموش  ودر تاریکی کامل بخوابید تا احتمال باروری شما بخوبی بالا رود.

مرکز مشاوره مامایی مهر مادر اصفهان /آدرس اینستاگرام  mahshidfarid_mehremadar@