کلاس های یوگا درمهرمادر اصفهان باهدف اموزش وآگاهی به مادر باردار وی را برای دوران بارداری توانمند می سازد.

مادر باردارباحضور در کلاس پس از فرا گرفتن مطالب هرجلسه  با حرکات یوگا بدنش را برای پیشگیری از عوارض فیزیکی بارداری آماده می کندتا بتوانداین دوران را باکمترین عارضه به پیش ببردونیز به همراه مدیتیشن وتن آرامی درپایان کلاس کنترل استرس ومدیریت ذهن را آموخته تا از بارداری وزایمانش تجربه لذت بخشی را داشته باشد.

۱۰۰۰ روز اول زندگی یک جنین بخش اول آن در دوران جنینی ودررحم مادر است وبخش دوم آن شامل دو سالگی کودک است .

مادری که دردوران بارداری برای امادگی جسم وروح ومهمترازانان ذهن خود انرزی گذاشته قطعا خود را برای تولد نوزادی باهوش وسالم

آماده نموده است.

برای شرکت در کلاس یوگای بارداری با تلفن ۰۹۱۳۵۸۸۹۷۲۹ درتماس باشید.

اینستاگرام ما mahshidfarid_mehremadar@