سرکار خانم فرزانه ملک نائینی

سرکار خانم فرزانه ملک نائینی

خانم فرزانه ملک نائینی:

 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو  مؤسسین مرکز مشاوره مامایی مهرمادر اصفهان
 • عضو جمعیت مامایی استان اصفهان
 • عضو انجمن علمی مامایی ایران
 • سابقه همکاری با مرکز بهداشت استان اصفهان
 • سابقه فعالیت در زایشگاه بیماستان سعدی
 • تجهیز و راه اندازی زایشگاه و درمانگاه در حومه اصفهان
 • همکاری در واحد کمیته بانوان در واحد سلامت در خیریه ابوالفضل
 • افتتاح و برگزاری اولین دوره کلاس های دوران بارداری در بیمارستان حجتیه اصفهان
 • افتتاح و برگزاری اولین دوره کلاس های دوران بارداری در بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان
 • مدرس کلاسهای دوران بارداری در مرکز مشاوره مامایی مهرمادر