سرکار خانم مهرنوش مطیعی

سرکار خانم مهرنوش مطیعی

خانم مهرنوش مطیعی:

 • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عضو وابسته انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران ( ISRM  )
 • عضو ادیتوریال بورد مجله بین المللی باروری و ناباروری پژوهشگاه رویان ( International Journal  Fertility & Infertility )
 • عضو جمعیت مامایی استان اصفهانعضو انجمن علمی مامایی ایران
 • عضو هیئت مؤسسین مرکز مشاوره مامایی مهرمادر اصفهان
 • پژوهشگر در زمینه ناباروری (پژوهشگاه رویان)
 • همکاری با بانک خون بند ناف ( پژوهشگاه رویان)
 • همکاری با مرکز باروری و ناباروری اصفهان (IFIC)
 • همکاری با انجمن سلامت روان(NGO)
 • فعالیت در زمینه مشاوره ناباروری زوجین
 • فعالیت در زمینه مشاوره اختلالات و ناتوانیهای جنسی زوجین
 • فعالیت در زمینه مشاوره تعیین جنسیت قبل از بارداری
 • سابقه همکاری آموزشی با دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
 • سابقه افتتاح و برگزاری کلاس های آموزشی دوران بارداری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

insta