مامای همراه

۳ چهارشنبه 24 فوریه 2016

خانم های باردار می‌توانند با مراجعه به مرکز مشاوره مامایی ضمن آشنایی با خدمات این مرکز مامای همراه خود را انتخاب کنند تا درتمام زمان زایمان بخشی از آ‌ن یا حتی بعد از زایمان مطابق خواست آنها مامای همراه در بیمارستان کنارشان باشد و علاوه بر آموزش و مشاوره، خدمات لازم را  به آنها ارائه کند. مامای همراه عامل زایمان نیست بلکه نقش همراه مادر را دارد زیرا از نظر علمی ثابت شده است که وجود همراه و فردی که مادر او را بشناسد و به او اعتماد داشته باشد در کنار مادر در دوره بارداری و هنگام زایمان در کاهش درد و استرس مادر بسیار تاثیرگذار است و باعث احساس آرامش بیشتر مادر می‌شود. یکی از خدمات مامای همراه این است که هنگامی که درد زایمان نزدیک است به مادر مشاوره می‌دهد که بهتر است در خانه بماند یا به بیمارستان برود بماند همچنین هنگام زایمان نیز مامای همراه می‌تواند در تمام مراحل ز