سرکار خانم مهشید فرید

سرکار خانم مهشید فرید

خانم مهشید فرید :

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • عضو جمعیت مامایی استان اصفهان
  • عضو انجمن علمی مامایی ایران
  • عضو مؤسسین مرکز مشاوره مامایی مهرمادر اصفهان
  •  سابقه همکاری در مرکز ناباروری
  • سابقه فعالیت مامایی در همکاری با مرکز بهداشت استان
  •  افتتاح و برگزاری اولین دوره کلاس های آموزشی دوران بارداری در بیمارستان حجتیه اصفهان
  • تجهیز زایشگاه بیمارستان زهرای مرضیه در راستای زایمان ایمن (فیزیولوژیک)
  • ​کاهش آمار سزارین به کمتر از ۳۰درصد در طی ۷ماه مسئولیت زایشگاه زهرای مرضیه در سال ۱۳۹۱
  • عامل زایمان طبیعی (فیزیولوژیک) مرکز مشاوره مامایی مهرمادر

insta

link