غربالگری سرطان دهانه رحم (PDF و دستورالعمل وزارت بهداشت)

چهارشنبه 18 می 2016

در فایل زیر با نحوه ی غربالگری سرطان دهانه رحم یا سرطان سرویکس آشنا خواهید شد: