روغن کرچک و اثر آن در باروری

روغن کرچک و اثر آن در باروری
شنبه 30 دسامبر 2023
روغن کرچک و اثر آن در باروری

روغن کرچک بعنوان یکی از درمانهای خانگی است  به همراه درمانهای دیگر می تواند نقش موثری درباروری داشته باشد.

روغن کرچک با دو ویزگی خاص خود درکنار درمان های طبی به شما کمک خواهد نمود.

۱-اثر برسیستم لنفوتیک وافزایش ساخت لنف ها باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود.

۲-بااثر افزایش گردش خون وسم زدایی از کبد میتواند درکاهش التهاب موثر باشد.

دربیماریهایی چون آندومتریوزیس   پولیپ  برخی از میوم ها  ادنومیوزیس ما میتوانیم نتایج موثری از روغن کرچک بگیریم.

شما بایستی دربین فاصله نیمه اول سیکلتون  بین قاعدگی و تخمک گذاری درست قبل از لانه گزینی سلول تخم این روغن را درحدود

زیر ناف وبالای استخوان لگنی خود ماساز دهید وسپس با یک پلاستیک می بندیم وبایک حوله وکیف آب گرم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بر روی آن

محدوده قرار می دهیم.

شما در این زمان به کارهایی چون مدیتیشن -کتاب خواندن -ریلکس شدن خود را سرگرم کنید وسراغ گوشی خود نروید.

روغن کرچک بعنوان یک جایگزین خوب درحمایتهای عالی در اوولیشن {تخمکگذاری }-لوله های رحمی -سلامت تخم -وسم زدای

قبل از بارداری موثر است.