زایمان طبیعی فیزیولوژیک

زایمان طبیعی فیزیولوژیک
چهارشنبه 24 فوریه 2016

زایمان طبیعی و فیزیولوژیک چیست و چگونه محقق میشود؟؟

زنان در طی زایمان به تغذیه روح و حالات روانی نیازمندند تا بدین وسیله بتوانند نتیجه مناسبی برای خود و فرزندشان کسب نمایند.
حمایت روحی روانی و برقراری ارتباط دوستانه و انسانی با مادران باردار که در مراحل زایمانی هســـــتند می تواند نقش موثری بر ترشح هورمونهای درون زاد داشته باشد که همین هورمونهابابرقراری نقش مطلوب خود میتوانند با مسیر طبیعی و مناسب روند زایمان همراه باشند. از آنجا که وجود درد یک سنجش کامل از فرایند زایمان است بسیاری معتقدند که درد مزایای مثبتی برای مادر و کودک دارد .
دانستن این موضوع مادر را برای پذیرش روند طبییعی زایمان آماده تر ساخته و او را مجاب میکند که در زایمان خود مشارکت نموده و به خود و فرزندش کمک نماید.
مادر باردار با تحمل درد زایمان “مادر” میشود و با تجربه این درد ها آگاهی بیشتری برای مراقبت از نوزاد خود را کســــــب میکنــــد.
در درون بدن انسان مواد شبه مورفینی در بخش دستگاه عصبی مرکزی ساخته میشود که در فعالیت هایی شامل اشتها تعدیل خلق و رفتار و تنظیم حرارت نقش دارند .
این هورمونهای مخدر در بدن یک خانم باردار نیز با همین اثرنقش افرینی می کند. بطوریکه از هفته ای دوازدهم بارداری افزایش یافته و سطح این هورمون در طی زایمان بسیار افزایش میابد .
این هورمون ضد استرس باعث افزایش تمرکز و خودآگاهی تغییر در درک زمان و مکان شده و یک فاکـــتور خوب برای احساس خوب کردن است.
یکی دیگر از هورمونها که در روند زایمان نقش بسزایی دارد هورمون “اوکسی توسین”می باشد که باعث انقباضات رحمی می شود .
لازم به ذکر است که از فعالیت های دیگر این هورمون در تخمک گذاری , قاعدگی, فعالیت جنسی, حاملگی و زایمان و شیردهی اشاره نمود.
همانظور که اشاره شد, از نقشهای مهم اوکسی توسین در زایمان ایجاد انقباضات رحــمی , کاهش حساسیت به درد میشود به عبارتی این هورمون با این اثرات , “هورمون عشق ” است .
عوامل موثر بر ثرشح اوکسی توسین تحریک سینه ، فشار سر جنین بر گردن رحم و اتساع میان دوراه در طی خروج جنین , ارتباط پوست به پوست و ارتباط چشمی می باشد
عواملی که در کاهش اوکسی توسین نقش دارند عبارتند از:
ناراحتی, اضطراب و ترس ,وجود آدرنالین (هورمون جنگ و گریز) , داروهای مخدر و بی حسی اپیدرال, وجود داروهای سنتز شده اوکسی توسیک میباشد.
هرچه ترس و اضطراب پایین تر باشد زایمان سریعتر و هرچه اوکسی توسین بالاتر باشد کارایی و اثر بخشی مطلوب رحم صورت میگیرد.
در روند زایمان طبیعی و فیزیولوژیک هدف برآن است تا انقباضات رحمی خود به خود شروع شده و در طی روند زایمان کمترین مداخلات دارویی و غیرضروری صورت گیرد
تا بدین شکل فرایند زایمان مطلوب پیش رفته و انجام گیرد. پس بی تحرکی , تغذیه ناکافی , عدم حمایت روحی کافی,ترس و استرس اثرات سوء در عملکرد زایمان داشته و درد زایمان را تشدید خواهد کرد .

در زایمان فیزیولوژیک بدون هیچ مداخله ای و صرفا با اعمال تکنیک های کاهش درد از جمله : تکنیک های تنفسی، آب درمانی، گرمادرمانی ، ماساژتراپی ، آروماتراپی و … میتوان در راستای افزایش پیشرفت زایمان اقدام نمود.

مراقــبــتـــهای مــوثــر در زایـــشگاه و زایــــمان :

در شرایطی مراقبتهای موثری برای مادر باردار فراهم میشود که بصورت One-to-One Care باشد یعنی هر مادری بطور فردی مراقبت شود تا با برقراری ارتباط چشمی ، کلامی و عاطفی مناسب , مادر در کمال ارامش در جریان زایمان قرار گیرد.
اجرای تور در زایشگاه جهت بازدید و دیدن زایشگاه قبل از زایمان نیز در اشنا شدن مادر باردار به فضای زایشگاه و ارتباط برقرار کردن با محیط حس ارامش بیشتری ایجاد خواهد کرد
اعمال روشهای کاهش استرس در زمان زایمان در زایشگاه نیز از عوامل موثر دربهبود سطح مراقبتها میباشد.