مشاوره تنظیم خانواده

مشاوره تنظیم خانواده
سه‌شنبه 23 فوریه 2016

برای اجراء هرچه بهتر وموفق تربرنامه های تنظیم خانواده مشارکت زوجین ضروری است حتی الامکان زن وشوهر برای کسب اطلاع از روش های مختلف واتخاذ تصمیم برای انتخاب مناسبترین آنها بایستی حضور یابند . اگر امکان مشاوره با هردو میسر نبود دراین صورت بایستی با یکی از زوجین صحبت نمود وبه او فرصت داد تا با همسرش مشورت نماید .درابتدا مشاور باید ازنظر زوجین درزمینه اجراء برنامه آگاه شود وسپس اطلاعات لازم درمورد روش های مختلف پیشگیری ونحوه استفاده ، محاسن وعوارض احتمالی را با زبان ساده بیان کند وبه آنها فرصت داده شود تا به تبادل نظر با یکدیگر نسبت به انتخاب روش ، تصمیم لازم را بگیرند.

پس از اعلام تصمیم زوجین بایستی مطمئن شد که هیچگونه تردیدی درانتخاب روش مورد نظر ندارند وبه کلیه سؤالات پاسخ داده شده است . هیچگاه زوجین را نسبت به انتخاب یک روش نباید محدود کرد .پس از انتخاب قطعی یک روش بایستی مجدداً در مورد نحوه، میزان استفاده ، عوارض جانبی ، موارد فعلی آن تذکر داد . در ملاقاتهای بعدی ممکن است زوجین نیاز به کسب آگاهی بیشتری داشته باشند بنابراین امر مشاوره بایستی در تمام مدت استفاده از آن روش ادامه یابد ودر صورت امکان حتی اگر زن امر جلوگیری را متقبل شده است ، شوهرش نیز در این جلسات مشاوره شرکت نماید .