مشاوره شیردهی :

مشاوره شیردهی :
سه‌شنبه 23 فوریه 2016

مشاورین شیردهی درراستای ترویج تغذیه باشیرمادرفعالیتهای خاصی رابعهده دارندکه برخی از انها عبارتند از:

رفع مشکلات شیردهی مادران  –  آموزش علمی وعملی درمورد روش صحیح شیردهی  –  آموزش مزایای شیرمادر و مضرات شیرمصنوعی  –  آموزش مراقبتهای لازم در دوران شیردهی جهت مادر وکودک  –  آموزش روشهای مختلف شیردهی در مورد شیرخوارانی که قدرت مکیدن ندارند –  آموزش نحوه دوشیدن شیرو طرز نگهداری شیردوشیده شده  –  آموزش برقراری مجدد شیر ، درمادرانی که بهردلیل شیردهی آنها برای مدتی قطع گردیده است  –  ایجادانگیزه درمادرجهت تغذیه شیرخوارباشیرخود وعدم استفاده ازشیرمصنوعی

ارسال شده در مشاوره, مشاوره شیردهی توسط مدیریت