موفقیت در باروری بارداری زایمان اوریکولوتراپی با مهشید فرید مهر مادر

شنبه 30 دسامبر 2023

موفقیت های مهرمادر درچند دسته اموزش به مادران باردار درکلاس های یوگا بارداری وموفقیت درتجربه یک زایمان فیزیولوزیک . موفقیت در دستیابی به آمار واقعی زایمان طبیعی  یکی دیگر از دستاوردهای مهر مادربوده است. براساس استاندارد WHO  بین ۵-۱۵ درصد مادران باردار نیازبه سزارین  پیدا می کنندو ما به لطف خداوند توانستیم آماری حدود ۵٫۶تا ۱۰درصدداشته باشیم. از موفقیت دیگرما در نتایج عالی است که در زمینه اوریکولوتراپی داشته ایم. چه در باروری وچه در زمینه زنان ومامایی وغیره    

چهارشنبه 09 مارس 2016

مادر سالم 

نوزاد سالم

و

سلامت خانواده

در گرو اندیشه و عملکرد قوی مرکز مشاوره مامایی مهرمادراست.

ارسال شده در درباره ما توسط مدیریت
۱ سه‌شنبه 16 فوریه 2016

ارسال شده در درباره ما توسط مدیریت