بهداشت فردی در دوران بارداری

یکشنبه 28 فوریه 2016

رعایت بهداشت فردی از مهمترین  کارهایی است  که باید در این دوران انجام شود. مطالب زیر شما را با این مراقبت ها آشنا می کند: استحمام: محدودیتی  برای حمام کردن  در دوران بارداری یا پس از آن وجود ندارد. در هفته های  آخر بارداری ، سنگینی و بزرگی شکم ، تعادل بدن را برهم می زند و احتمال لیز خوردن و افتادن  در وان را بیشتر می کند.  به همین دلیل استفاده از وان در اواخر  بارداری  توصیه نمی شود. گرما و رطوبت زیاد محیط حمام می تواند باعث افزایش  درجه حرارت  جنین شود ، بنابراین توصیه می شود آب ولرم و زمان  حمام کردن کوتاه باشد. پوشیدن لباس: بهتر است در بارداری ، لباس راحت و گشاد پوشیده شود. به علت افزایش حجم و دردناک شدن پستانها از سینه بندهای مناسب استفاده شود.  پوشیدن کفش پاشنه بلند( بیش از ۵ سانتیمتر) یا کاملاً تخت به دلیل افزایش انحنای  کمر و برهم زدن  تعادل بدن وهمچنین  پوشیدن شلوار �