انزال زودرس در مردان

یکشنبه 15 می 2016

 انزال زودرس:  

انزال زودرس به حالتی میگویند که انزال بلافاصله قبل یا پس از دخول به طور غیر ارادی اتفاق می‌افتد. انزال زودرس یک مشکل جنسی شایع است که تقریباً در یک سوم مردان زیر ۲۵ و حدود ۱۰ درصد مردان بالای ۲۵ اتفاق می‌افتد.

 دلایل کلی انزال زودرس شامل: 

  • تحریک بیش از حد
  • اضطراب در انجام آمیزش جنسی
  •  استرس
  • عادت اکتسابی

      انزال زودرس را همچنین به عنوان واکنشی بالقوه مشروط در نظر می‌گیرند. برای مثال اگر اولین تجربه های جنسی مرد با نیاز به انزال سریع همراه بوده است یا اینکه انزال سریع

      اتفاق افتاده است، این عمل ممکن است به یک عادت اکتسابی تبدیل شود.

  • عدم آگاهی

      عامل مؤثر دیگر در انزال زودرس عدم آگاهی مرد از احساس‌ها�