غربالگری سرطان های شایع زنان

یکشنبه 28 فوریه 2016
با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی شدن و گذار از زندگی سنتی به سمت مدرنیته، مسایل و مشکلات انسانی نیز تحت تأثیر این تغییرات متحول شده است
زمانی”وبا”و”طاعون”در کمین جمعیتهای انسانی بود و امروز بیماریهای دیگری چون ناراحتیهای قلبی واعصاب، ایدز، سرطانها و…گریبانگیر انسانهاست.
عادت های جدید زندگی ، افزایش مصرف دخانیات ، افزایش جمعیت از عوامل مسبب افزایش بیماری سرطان می باشد.
 از شروع قرن ۲۱، مرگ‌های سالانه ناشی از سرطان رحم، به میزان ۴۰۰ درصد (چهار برابر) افزایش یافته است.براساس این گزارش مجموع زنانی که به دلیل سرطان رحم در یک دهه گذشته فوت کرده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است.افزایش میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان، به دنبال افزایش میزان زنان مبتلا به این نوع خاص بیماری همراه بوده است.این در حالی است که