غربالگری سرطان های شایع زنان

غربالگری سرطان های شایع زنان
یکشنبه 28 فوریه 2016
با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی شدن و گذار از زندگی سنتی به سمت مدرنیته، مسایل و مشکلات انسانی نیز تحت تأثیر این تغییرات متحول شده است
زمانی”وبا”و”طاعون”در کمین جمعیتهای انسانی بود و امروز بیماریهای دیگری چون ناراحتیهای قلبی واعصاب، ایدز، سرطانها و…گریبانگیر انسانهاست.
عادت های جدید زندگی ، افزایش مصرف دخانیات ، افزایش جمعیت از عوامل مسبب افزایش بیماری سرطان می باشد.
 از شروع قرن ۲۱، مرگ‌های سالانه ناشی از سرطان رحم، به میزان ۴۰۰ درصد (چهار برابر) افزایش یافته است.براساس این گزارش مجموع زنانی که به دلیل سرطان رحم در یک دهه گذشته فوت کرده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است.افزایش میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان، به دنبال افزایش میزان زنان مبتلا به این نوع خاص بیماری همراه بوده است.این در حالی است که با تشخیص اولیه علائم انواع سرطان بخصوص سرطان رحم، شانس درمان موفق زنان مبتلا، به صورت چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.این روزها سرطان یکی از سه علت مرگ زنان در دنیاست، به طوری که از هر سه نفر یک نفر (۱۱/۳۸ درصد) سرطان در تمامی نواحی، یک مورد از هر هشت نفر (۵۶/۱۲ درصد) سرطان پستان، یک مورد از هر ۱۷ نفر (۶۹/۵ درصد) سرطان ریه، یک مورد از هر ۱۸ نفر(۵۵/۵ درصد) سرطان روده بزرگ و مقعد، یک مورد از هر ۳۷ نفر(۶۹/۲ درصد) سرطان رحم، یک مورد از هر ۵۸ نفر(۷۲/۱ درصد) سرطان تخمدان، یک مورد از هر ۱۲۸ نفر(۷۸/۰ درصد) سرطان گردن رحم در هر زن از زمان تولد در دنیا تشخیص داده می‌شود.

تخمین زده شده که بیش ازیک سوم از تمام موارد سرطان قابل پیشگیری است ویک سوم دیگر مشروط به تشخیص سریع و زود هنگام درمان می باشد
با غربالگری میتوان به تشخیص سریع و زودهنگام و درمان دست یافت.
سرطانهای شایع زنان :

ارسال نظر