مشاوره تعیین جنسیت قبل از بارداری:

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

دختر می خواهید یا پسر؟   ” مهم این است که سالم باشد” جدای از همه تعارف هایی که در قالب این جمله خودنمایی می کند، هنوز هم برای بیشتر پدر و مادرها مهم است که این فرزند سالم که قرار است به دنیا بیاید، دختر باشد یا پسر.   مشاوران مامایی در این زمینه برای دستیابی به جنسیت مورد نظر در کنار شما هستند.   تعیین جنسیت فرزند قبل از لقاح :   این اولین سوالی است که می‌توانم قبل از خواندن این مقاله از شما بکنم، اگر که برای شما پسر یا دختر دار شدن هیچ فرقی باهم ندارند، لازم نیست که این مقاله را بخوانید زیرا در این مقاله تنها قصد داریم که به این موضوع برسیم که چگونه بر اساس انتخاب آگاهانه‌مان پسر یا دختر دار بشویم ! پس بازهم این سوال را از شما می‌پرسم، پسر می‌خواهید یا دختر ؟   چگونه جنسیت فرزندمان را خودمان انتخاب کنیم ؟ در بیشتر خانواده هایی

ارسال شده در مشاوره, مشاوره تعیین جنسیت توسط مدیریت