مشاوره قبل از ازدواج :

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

مشاوره قبل از ازدواج می تواند به بسیاری از سوالات افراد در ارتباط با سلامت جسمی وروانی کمک نماید و حتی در مواقعی در صورت نیاز به بخش های خاص تر ارجاع داده شود تا در جهت تأمین سلامت جامعه که همان سلامت خانواده است گامی بزرگ برداشته شود. در مشاوره قبل از ازدواج بسیاری از باورهای غلط افراد شناسایی شده و بسیاری از نگرانی ها و دغدغه های فکری برطرف می شود.     مشاوره پیش از ازدواج چیست؟ مشاوره پیش از ازدواج را اگر شبیه مشاوره ژنتیک در نظر بگیریم، که در آن متخصص احتمال بروز بیماری خاصی را چک می کنند و به زوجین هشدار می دهند در صورت ازدواج و اقدام به بچه دار شدن احتمال وجود بیماری ژنتیکی خاصی وجود دارد. در مشاوره پیش از ازدواج نیز روانشناسان با جلساتی که به‌صورت انفرادی و جداگانه هر یک از طرفین را می بینند و آزمون های معتبری که از طرفین می گیرند�

ارسال شده در مشاوره, مشاوره قبل از ازدواج توسط مدیریت