کلاسهای امادگی برای زایمان

۲ یکشنبه 28 فوریه 2016

بارداری و زایمان دو پدیده کاملا طبیعی محسوب میشود که بیش از اینکه نیازمند مداخله ی طبی باشد حمایت و همراهی مادر را میطلبد . در واقع حاملگی مثل بلوغ و یائسگی یکی از دوران های مهم و تکاملی زندگی یک زن تلقی میشود که طی آن باید تکامل در جهت قبول وظایفی صورت گیرد تا نقش مادری بهتر پذیرفته شود . زندگی قبل از تولد آغاز میشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداری دارد . عدم اگاهی مادر و پدر در این ماه های حیاتی میتواند اثرات جبران ناپذیری در سلامت آینده سازان فردای جامعه بگذارد. هدف ما آماده کردن مادر باردار و افزایش شناخت وی نسبت به تغییرات بوجود آمده و ارتق�