آندومتریوز

سه‌شنبه 10 می 2016

آندومتریوز چیست؟ آندومتریوز بیماری مزمن و شایعی استکه طی آن بافت‌‌های داخل رحم که آندومتر خوانده می‌شود، به اشتباه در جایی خارج از رحم قرار می‌‌گیرد و بسیاری از زنان از آن رنج می‌برند. این درحالی است که به خاطر علائم غیراختصاصی این بیماری اکثر مواقع تشخیص داده نمی‌شود. بیماری اندومتریوز به حضور بافت آندومتر (غدد استروما) خارج از حفره رحم گفته می‌شود. شایع ترین محل‌های جایگزینی، احشای لگنی و صفاق (صفاق یک غشای خونابی است که سطح داخلی حفره صفاقی (شکمی) و حفرات لگنی را می‌پوشاند.) هستند. آندومتریوز در ظاهر از ضایعات جزئی روی ارگان‌های لگنی که از سایر جهات سالم هستند تا کیست‌های آندومتریوتیک بزرگ تخمدان متفاوت است که آناتومی لوله و تخمدان را دستخوش تغییر کرده و چسبندگی‌های وسیع روده، مثانه و حالب را درگیر می‌کند. به بیان دیگر آندومتریوز به معنی رشد بافت داخلی رح

دوشنبه 09 می 2016

 

laparoscopy.jpg2     تعریف: لاپاراسکوپی عبارت است از بررسی حفره صفاقی به وسیله یک دوربین که پس از ایجاد یک پنومو پریتوئن در دیواره شکمی وارد شکم می شود. با جراحی لاپاراسکوپیک پروسه‌های معمول درجراحی انجام میشود به نحوی که به کاهش ضایعه حاصل از دستکاری انجامیده و بهبودی بیمار تسریع می گردد. با این شیوه پروسه های جراحی از طریق دستکاری از راه دور در محدوده بسته حفره شکمی یا بیرون صفاقی به وسیله دوربین چشمی یا دوربین های ویدئویی و صفحه تلویزیون انجام میشود. روند ارزیابی باید شامل بررسی رحم ،کولدوساکهای قدامی و خلفی، سطح تخمدانها و محل قرار گیری آنها و لوله های فالوپ باشد. تزریق رنگ آبی رقیق از طریق کانولای متصل به سرویکس