بلوغ دیررس

سه‌شنبه 17 می 2016

بلوغ دیررس (Delayed puberty):

 

نشانه های بلوغ دیررس در دختران 

  009 بلوغ دیررس عبارت است از: فقدان صفات ثانویه جنسی در دختران تا سن ۱۳ سالگی. ملاحظات تشخیصی علائم بلوغ دیررس مشابهت بسیاری به ملاحظات آمنوره اولیه دارد. بین ۲۵ تا ۴۰ درصد بلوغ دیررس دختران، منشأ تخمدانی دارد و مبتلایان به سندرم ترنر، بخش اعظم بلوغ دیررس در دختران را تشکیل می دهند. هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک عملکردی دارای اتیولوژی های متنوعی مانند بیماری های سیستمیک (شامل بیماری سلیاک و بیماری مزمن کلیوی) و اندروکرینوپاتی هایی نظیر دیابت و هیپوتیروئیدی می باشد. علاوه بر این به نظر می رشد به ویژه دختران، مستعد اثرات �

سه‌شنبه 17 می 2016

 بلوغ زودرس (Precocious puberty):

   

بلوغ زودرس جنسی در دختران

38273_624

به طور معمول بلوع زودرس دختران به صورت بروز صفات ثانویه جنسی در دختران کوچکتر از ۸ سال تعریف شده است. مطالعات اخیر پیشنهاد می کنند که چنانچه تکامل پستان یا ظهور موهای پوبیک در دختران سفید پوست قبل از ۷ سالگی و در دختران سیاه پوست، قبل از ۶ سالگی رخ دهد، بایستی آنها را از نظر بلوغ زودرس ارزیابی نمود. بلوغ زودرس غالباً منشأ مرکزی دارد و ناشی از فعال شدن زود هنگام محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تخمدان می باشد. بلوغ زودرس با ترشح ضربانی LH و افزایش پاسخ LH و FSH و GnRH اگزوژن (تحریک ۲ تا ۳ برابر)، مشخص می گ�

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

بلوغ در لغت معنی رسیدگی و پختگی است و مشخصه دورانی از زندگی محسوب می‌شود که فرد از دنیای کودکی فاصله می‌گیرد و در مسیر تکامل جسمی و روحی قدم برمی‌دارد. اهمیت این دوره کوتاه، اما سرنوشت‌ساز در زندگی فردی و اجتماعی انسان به قدری است که در دنیای امروز ، بهداشت بلوغ و مناسبات اجتماعی و رفتاری آن به یکی از شاخصه‌های مهم برای سنجش میزان رشدیافتگی جوامع تبدیل شده است. کمبود آگاهی در زمینه‌های رفتاری و روانی و بهداشت جنسی دوران بلوغ ،  بیشتر در رفتار بزرگسالان در تقابل با نوجوانان نمایان می‌شود. مشاوران ما ، آموزش‌ها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در این زمینه ارائه می نمایند.     بلوغ بلوغ :

  • مرحله�

ارسال شده در مشاوره, مشاوره بلوغ جنسی توسط مدیریت